Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for hr-tjenester as' sine nettsteder. hr-tjenester as (org. no. 916 266 278) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene hr-tjenester.no. For andre produkter og tjenester levert av hr-tjenester as gjelder egne databehandleravtaler. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles
hr-tjenester as samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort på sine hjemmesider.


Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn
- Kontaktperson
- Telefonnummer og e-postadresse
- Informasjon om din bruk av nettsiden (informasjonskapsler/«cookies»), i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse blir ikke lagret.


Hvordan informasjon innhentes?
hr-tjenester as samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, vil vi være forhindret fra å gi deg informasjon og/ta kontakt om produkter eller tjenesten.


Eksempel på skjema:
- Kontaktskjema på hr-tjenester as' hjemmesider.


Formålet med informasjonen som innhentes


- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester på oppfordring fra kunder via kontaktskjema på våre hjemmesider.


Vi besvarer henvendelser via e-post sendt oss via kontaktskjema for å kunne tilby deg de produktene som er etterspurt og for å kunne yte god kundeservice basert på den konkrete henvendelsen. Dette baseres kun på informasjon som gis frivillig, og vi henter aldri inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.


Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på hr-tjenester as, lagres på tilgangsstyrt og passordbeskyttet server.


Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.


Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men hr-tjenester as kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan ikke behandle personopplysninger på vegne av hr-tjenester as uten at databehandleravtale er inngått.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.


Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykkeerklæring, kan du til enhver tid og når som helst trekke samtykket tilbake.


Dersom du mener at hr-tjenester as ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Kontaktinformasjon

hr-tjenester as
Epost: post@hr-tjenester.no
President Harbitz' gate 7 B
0259 Oslo