Vurdering av om endringer og oppsigelser er i tråd med arbeidsmiljøloven

Ofte må leder, eller en oppsagt medarbeider, ta stilling til om grunnlaget for oppsigelser er korrekt. Arbeidsgiver må alltid ta alle forhold i betraktning og foreta en helhetsvurdering før oppsigelser gis. Det er et vanskelig område å manøvrere i. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kan plukke ut enkeltmomenter for så å hevde usakligheter. Begge parter må legge vekt på alle momenter samlet, men det er arbeidsgiver som må dokumentere at alle hensyn er tatt og at utvelgelsen er saklig og korrekt gjennomført.

De færreste har erfaring med gangen i oppsigelser. Den oppsagte vil hevde sin rett til å stå i stilling ved den minste tvil til den er er rettslig avgjort. Dette kan medføre unødige utgifter for bedrifter med et reelt behov for å kutte kostnader i en tid de samtidig skal sikre forsvarlig økonomisk drift.

Vi kan evalurere prosessen og gi råd om hvordan en best kan løse floken uten søksmål og at unødige kostnader påløper.

Ta kontakt på telefon nummer 918 98 356 eller via e-post post@hr-tjenester.no for en foreløbig vurdering.