Virksomhetsoverdragelser (oppkjøp eller salg av virksomhet)

Også virksomhetsoverdragelser må følge en formriktig plan enten det er utskillelse eller oppkjøp. Det kan være komplisert og unødig tidkrevende når en ikke har erfaringen fra dette tidligere.Det har vi og vi kan geleide ledelsen gjennom prosessen og sikre at alle mellommenneskelig og lovpålagte krav tas hensyn til.

Be om tilbud via e-post eller kontaktskjema.

Ønsker å bli oppringt på dagtid
Ønsker å bli oppringt på kveldstid
Jeg kan kontaktes både på dag- og kveldstid