Råd til medarbeidere som er/kan bli berørt av oppsigelse - enten individuelt eller i forbindelse med nedbemanning

Hva gjør jeg når arbeidsgiver vil si meg opp?

  • Hvordan skal jeg kunne vite om oppsigelsen er korrekt gjennomført? 
  • Er det riktig at jeg skal kunne sies opp?

Skal jeg takke ja til tilbud om sluttpakke?

  • Hva må jeg passe på før jeg takker ja eller nei til en sluttpakke?

Jeg er sykemeldt og er blitt innkalt til møte som kan føre til at jeg blir sagt opp?

  • Hva er viktig å passe på da?

Forvirringen kan i slike situasjoner gjøre oss handlingslammet og panikken kan "ta" oss. Mer enn noen gang gjelder det å holde hodet kaldt og søke bistand hos noen som kjenner alle sider ved situasjoner som dreier seg om oppsigelser.

En erfaren personalrådgiver vil raskt kunne sette seg inn i saken din og bidra til en rasjonell og gjennomtenkt handlemåte. Husk da at det i de fleste tilfeller haster med råd siden oppsigelser har absolutte frister for når du må handle.

Husk også at om du er blitt fratatt arbeidsoppgaver eller andre individuelle, opparbeidede "goder", må du handle i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og frister (AML § 15) for ikke å miste dine rettigheter. Det er fordi du da er utsatt for det som kalles endringsoppsigelse.

Vi vil gi deg konkrete råd om hva du kan, bør eller må gjøre, men det er du som til syvende og sist bestemmer.

Be om tilbud via kontaktskjemaet nedenfor.