Råd til ledere - Hvordan utøve arbeidsgivers styringsrett når medarbeidere

 • har hyppig korttidsfravær
 • er langtidssykemeldt
 • har langtidsfravær over flere år
 • ikke deltar i tilretteleggingstiltak
 • ikke presterer
 • ikke behersker oppgavene
 • kommer for sent/går for tidlig
 • ikke gir beskjed ved fravær
 • uteblir eller forlater arbeidsstedet uten å ha fått godkjennelse
 • opptrer illojalt
 • nekter å utføre arbeidsoppgaver
 • ignorerer rutiner, regelverk og personalpolitikk
 • skriver overtid uten å ha blitt bedt om det
 • setter arbeidsgiver i et dårlig lys overfor kunder og andre eksterne forbindelser
 • skaper dårlig arbeidsmiljø
 • er i konflikt med leder og kolleger
 • har rusproblemer
 • alvorlige og kanskje straffbare forhold

Listen kan være lang. Uansett, må det av hensyn til lederen selv og øvrige medarbeidere, må arbeidsgiver reagere når slike situasjoner oppstår. Hvis ikke, mister arbeidsgiver sin styringsrett og undergraver egen personalpolitikk.


Uansett hvor alvorlig saken er, er det viktig å beholde roen og behandle den på en korrekt og saklig måte. Respekt for den det opprettes personalsak på må være høyt prioritert.

Be om tilbud for assistanse via kontaktskjemaet nedenfor.

Jeg ønsker å bli kontaktet snarest via telefon