Omstilling / nedbemanningsprosesser fra beslutning til sluttstillelse

For å få en effektiv og planmessig gjennomføring, vil det lønne seg å la seg bistå av noen som har vært gjennom tilsvarende i mange sammenhenger, fra første til siste fase. Dette kan være:

 • Sørge for at beslutningen er forankret og dokumentert
 • Råd om utvelgelseskriterier og utvalgskrets
 • Deltakelse i møter med tillitsvalgte/de ansattes representanter
 • Oppfølging overfor det offentlige
 • Utarbeide prosessplan med milepæler og rekkefølgen på de forskjellige stegene
 • Hvem er ansvarlig for hva og når
 • Hvem må involveres i forskjellige møter (informasjon og drøftinger)
 • Hva er viktig i utarbeidelse av kartleggingsundersøkelser
 • Gjennomføre kartleggingsundersøkelser
 • Definere hva som må innhentes av dokumentasjon
 • Verktøy for kompetansekartlegging
 • Dokumentasjonspakke (innkallinger, referater, protokoller, oppsigelser)
 • Deltakelse i drøftingsmøter
 • Deltakelse i eventuelle forhandlingsmøter og evaluere saklighet hvis uenighet

Ta kontakt via kontaktskjemaet for møte eller tilbud.