Medarbeider- og kartleggingsundersøkelser

I forskjellige HR-prosesser er det nødvendig å gjennomføre undersøkelser for å ivareta arbeidsgiver plikter. Individuelle samtaler i møter, eller innsamling via ordinær e-postutveksling og andre dokumenter, er svært tidkrevende. En slik prosess krever også at en må analysere en stor, uoversiktlig datamengde og følgelig ytterligere tidkrevende og kostbart. Vi har verktøyet og kan helt eller delvis gjennomføre slike på vegne av bedriften. Eksempel på hva vi kan bistå med er:

  • Kompetansekartlegging ved ansettelser
  • Kompetansekartlegging før individuell oppsigelse
  • Kompetansekartlegging forut for nedbemanning/masseoppsigelser
  • Arbeidsmiljøundersøkelser i medhold av arbeidsmiljøloven knyttet til helse-, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Medarbeiderundersøkelser for måling av medarbeidertilfredshet
  • Andre undersøkelser der en må innhente beslutningsgrunnlag fra et større antall medarbeidere