Bedriftsinterne og eksterne kurs innen arbeidsrettslige prosesser

Vi tilbyr bedriftsinterne og etter hvert også eksterne kurs på nedenfor stående tema

Merk at f.eks. to halvdagskurs kan settes sammen til ett heldagskurs om ønskelig. Eller flere tema kan settes sammen til å gjennomføres over to/flere dager.

 • Styringsrett - arbeidsgivers plikter og rettigheter (4 timer)
 • Personalsaker - advarsler og "den vanskelige samtalen" (7 timer)
 • Oppsigelser og avskjed - hva kvalifiserer til det og hvordan gå frem (4 timer)
 • Medarbeidersamtaler (5 timer)
 • Medarbeiderundersøkelser (4 timer)
 • Medarbeidersamtaler (4 timer)
 • Sykefravær - mer eller mindre sporadisk og ved langtids sykefravær - hvordan kan arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeide for best mulig utfall for begge parter (5 timer)
 • Høyt sykefravær - hvordan følge opp og redusere - kanskje med flere prosent (7 timer)
 • Medarbeidere med hyppig, korttidsfravær. Hva kan arbeidsgiver og medarbeider gjøre (4 timer)
 • Nedbemanning og omstillingsprosesser - Hvordan sørge for en korrekt prosess som ivaretar begge parter ( timer)
 • Når medarbeider ikke presterer, hva da? Alternative løsninger og sluttpakker (4 timer)
 • Personalpolitikk - hvordan få på plass en personalhåndbok og andre retningslinjer (4 timer)
 • Kompetansekartlegging - hvordan gjennomføre og hva må kartlegges f.eks. ved nedbemanning (5 timer)