Din personalsjef i arbeidsrettslige prosesser - oppsigelser og andre utfordrende personalspørsmål

Å skulle si opp medarbeidere, eller om en står i fare for å miste jobben, er noe mange opplever som vanskelig. Usikkerheten gjør noen ganger at vi handler basert på følelser. I slike situasjoner er det viktig å hente frem rasjonale og foreta saklige vurderinger.

En leder er kanskje ikke ofte i situasjoner der oppsigelse er en del av oppgavene, men når en personalsak skal håndteres, er det viktig å vite hvordan en skal gå frem for ikke å trå feil. Feil saksbehandling og usakligheter i gjennomføringen koster. Bedriften løper alltid en risiko for at kostnaden ved feil saksbehandling blir høy.

Medarbeideren har det vanskelig og belastningene er mange. Det går både på motivasjonen og verdigheten løs. Uansett må en vite hva en gjør for å unngå en høy pris.

De fleste erkjenner det når de ikke har kompetanse innen arbeidsrett, eller erfaring med oppsigelser og utfordrende personalspørsmål, og søker råd i tide. Det er klokt.

Begge parter har alt å vinne på å bli realitetsorientert. Vi tilbyr å delta i møter der begge er til stede, eller å bistå én av partene. Utfallet vil ofte være at en kommer til enighet og styrket ut av noe som kunne blitt en konflikt.

Beskriv saken din så konkret som mulig og bruk kontaktskjemaet for et uforpliktende tilbud.

Jeg er leder med en utfordring
Jeg er medarbeider med en utfordring
Ønsker du at vi tar kontakt via telefon?
Ønsker å bli oppringt på dagtid
Ønsker å bli oppringt på kveldstid
Jeg kan nås både på dag- og kveldstid